CREF-Methode

Wat is het Geen Bodem Sydroom (GBS)?

De naam zegt het eigenlijk al: er is geen bodem in het bestaan, geen affectieve banden in de allereerste levensfase, geen of te weinig basisvertrouwen. Ten gevolge van een vroegere, heftige ervaring kan het basisvertrouwen zijn aangetast. Deze gebeurtenis kan prenataal of postnataal zijn: kenmerkend is dat het basisvertrouwen is aangetast. Wanneer door bepaalde omstandigheden de levensbehoeften niet opgevuld worden, ontstaat vaak een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Onvoldoende basisvertrouwen leidt tot onvolledige hechting en disfunctioneel gedrag.

Het individu ontwikkelt een disfunctioneel gedragspatroon om zich staande te kunnen houden. Dat resulteert veelal in sociaal-emotionele problemen: iemand zit niet lekker in z’n vel. Op school, binnen het gezin en als volwassene in (werk)relaties ontstaan moeilijkheden.

PTSS/GBS komt veel voor maar wordt lang niet altijd als zodanig herkend. Labels als ADHD, ADD en PDD NOS zijn veel bekender. terwijl dit allemaal uitingen zijn van het  GBS! Andere uitingsvormen van PTSS/ GBS zijn teruggetrokken gedrag, hoogsensitiviteit, perfectionisme, een onverzadigbare behoefte naar aandacht of het onvermogen of diepgewortelde angst om relaties aan te gaan (aantrekken/ afstoten, bindingsangst).

CREF-methode

Vaak wordt PTSS/ GBS behandeld met cognitieve gedragstherapie, al dan niet in combinatie met medicijnen. Deze aanpak neemt echter de oorzaak van het probleem niet weg. De CREF-methode (Circle Reprint Emotional Foundation) doet dat wel en pakt het probleem bij de basis aan.

 

De CREF-Methode is een innovatieve methode die geschikt is voor alle leeftijden en waarbij geen medicatie wordt gebruikt.

Door de behandeling ontstaat een hechtere emotionele verbinding tussen de basisbehoeften en wordt het basisvertrouwen hersteld. Het vertrouwen dat de basis vormt voor een leven in balans.

Het herstel van deze balans laat zich zien in stabieler gedrag en een hogere mate van welbevinden, stabiliteit  en innerlijke rust.